Ο Σκοπός του Συλλόγου

Εκτύπωση

α) Η διοργάνωση αγώνων δρόμου υπερ-αποστάσεων trail στην Ελλάδα με συμμετοχή ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών. Οι αγώνες αυτοί θα έχουν άμεση σχέση με την προβολή ή και την αναβίωση αρχαίων αγώνων ή και την ανάδειξη αρχαίων μνημείων της εκάστοτε επιλεγμένης περιοχής για την διεξαγωγή του αγώνα.

β) Η διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας των αγώνων δρόμου υπερ-αποστάσεων trail στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από το αρχαίο ολυμπιακό πνεύμα.

γ) Η διεθνής προβολή της Ελλάδας και κυρίως των συγκεκριμένων Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών τόπων απ όπου διέρχεται ο εκάστοτε αγώνας δρόμου υπερ-αποστάσεων.